Projectburo B.V.

Is een ingenieursbureau gespecialiseerd in Civiele Techniek.

Wij kunnen u compleet begeleiden en ontzorgen bij alle processen die te maken hebben met de inrichting van de openbare ruimte.

Projectburo B.V. is uw partner als het gaat om initiatief, engineering, studies en (weg)ontwerp, contracten en aanbesteding, realisatie en beheer en onderhoud.

Projectburo B.V. begeleidt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers en wij werken aan zowel de voorbereidingsfase als de realisatiefase.

U kunt onze expertise voor individuele onderdelen inroepen maar het meest aantrekkelijk voor u is als wij u begeleiden van het begin tot het einde van het proces.

Met onze jarenlange kennis binnen de infrastructurele markt, op gebied van ruimtelijke ordening, advisering, engineering en traditionele- en geïntegreerde contracten, doen wij dit graag voor u.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in civieltechnische landmeetkunde. Landmeetkundige werkzaamheden vanuit ontwerpers oogpunt.

Kwaliteit

Projectburo B.V. is in het bezit van het Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015. Al onze werkzaamheden worden conform de stuctuur van de ISO-norm gerealiseerd, waarbij veel aandacht voor het risicomanagement is. Wij willen de beste kwaliteit aan onze opdrachtgevers geven.

Vacature:

Op dit moment zijn wij op zoek naar een enthousiaste Civiel technisch bestekschrijver / Calculator voor onze vestiging in Brummen:
Lees snel verder!

ISO-nieuws:

De komende drie jaar is Projectburo B.V. in het bezit van het Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015.

Vestigingen

Projectburo B.V. heeft 2 vestigingen waar alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Vanuit vestiging Brummen bedienen wij de oostelijke helft van het land en vanuit vestiging Gouda bedienen wij de westelijke helft van het land.
Wij maken op deze manier de lijnen met onze opdrachtgevers korter en directer.

Vestiging Oost                                                                                           Vestiging West
De Stoven 41-C                                                                                          Hanzeweg 21
7206 AZ Zutphen                                                                                      2803 MC Gouda

Volg ons op Twitter

Door Projectburo B.V. / Grounds wordt actief deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal.
Dit initiatief richt zich op het inspireren van deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit met vier jaarlijkse programma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkomsten.

Initiatief en Onderzoek

Wij zorgen er voor dat uw project succesvol verloopt door ons te verdiepen in uw organisatie en in uw projectambities.

Contract en Aanbesteding

Wij ondersteunen u bij het bepalen van de juiste aanbestedingsstrategie, het samenstellen van de inschrijvingsvereisten en beoordelingscriteria en beoordelen de ingediende stukken.

Engineering

Bij de engineering ontzorgen wij u volledig en maken uw plan/initiatief concreet, functioneel en praktisch uitvoerbaar.

Beheer en Onderhoud

Wij ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes en zorgen voor efficiënt beheer en onderhoud, zodat uw tijd, geld en energie goed worden benut.

Realisatie

Wij vertegenwoordigen uw belangen voor al uw civiele en infrastructurele werken en begeleiden u tijdens de uitvoeringsfase.

Specialistische ondersteuning?

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van Projectburo B.V. of wilt u meer weten over specialistische ondersteuning op locatie? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!

Ons team

Projectburo B.V. bestaat uit een klein en daardoor zeer flexibel team met ieder zijn of haar inhoudelijke kwaliteiten en unieke eigenschappen. Dit team is gevormd door een groep enthousiaste mensen met een achtergrond uit verschillende disciplines zoals contractdeskundigheid, planologie, stedenbouwkunde, (landschaps-) architectuur, civieltechnisch ontwerp en werkvoorbereiding.

Door mensen met diverse kwaliteiten en eigenschappen samen te brengen ontstaat er een team waarin mensen kunnen excelleren. Samen streven we, met grote betrokkenheid en passie, naar een doel. Per vraagstuk stellen wij een unieke mix van kwaliteiten samen, waardoor we uw project op perfecte wijze kunnen realiseren.

Vanaf 1 juli 2017 werkt Projectburo B.V. volgens het Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015.
Ons gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoet aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:
Advisering van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de civiele sector.

Tevens zijn al onze projectleiders in het bezit van het VCA-VOL diploma.

Nieuwsgierig wie wij zijn en wat we voor u kunnen doen?

Onze referenties

Noorderringweg Provincie Flevoland

(semi) overheid, water, wegen

Nieuwbouw woonwijk Casterhoven, Kesteren

(semi) overheid, constructies, ontwikkelaars, riolering, stedenbouwkunde, water, waterschap, wegen

Reconstructie Vogelweg

(semi) overheid, wegen

NJO Marknesserweg

(semi) overheid, wegen

Ontwikkeling Keizershoeve 2 Ewijk

ontwikkelaars, riolering, stedenbouwkunde, water, wegen

Engineering Marconistraat / Voltastraat – Gemeente Gouda

(semi) overheid, riolering, water, wegen