Zeeheldenbuurt - gemeente waddinxveen

Toekomstbestendige leefomgeving

het project

De Zeeheldenbuurt is een buurt gelegen aan de oostkant van de Gouwe en is aangelegd rond de jaren “20. De bebouwing volgt het patroon van woonstraten en is krap van opzet (weinig beschikbare openbare ruimte). De ruimtelijke structuur is divers bestaande uit laagbouw, hoogbouw en bedrijfsbebouwing. In het gebied staan rijwoningen welke met hun lengterichting langs de straat staan met de entree gericht op de straat. Bebouwing sluit direct aan op de bestrating en kent dus geen voortuinen (rooilijn is ook erfgrens) en heeft een besloten karakter. Het parkeren vindt plaats op straat zowel langs, haaks en schuin parkeren.
In opdracht van de gemeente Waddinxveen heeft Projectburo B.V. een inrichtingsplan ontworpen waarmee de uitstraling van de Zeeheldenbuurt voldoet aan de huidige richtlijnen en over circa 15 jaar weer aan vervanging toe zijn.

Om tot dit ontwerp te komen zijn diverse fasen doorlopen, te weten:

 • Probleeminventarisatie;
 • Burgerparticipatie;
 • Ontwerp;
 • Contactvorming.

Onze werkzaamheden

 • Inventarisatie;
 • Stedenbouwkundige aspecten;
 • Voorlopig ontwerp;
 • Definitief ontwerp;
 • Bestek en aanbesteding;
 • Nazorg;
 • Communicatie.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen