In gesprek met Ronald Eibrink

Sinds 1988 is Ronald werkzaam binnen de Civiele Techniek. Na dienst te hebben gedaan bij diverse werkgevers waaronder een groot ingenieursbureau, een aannemer en een lokale gemeente is hij sinds 2006 verbonden aan Projectburo B.V. Hier brengt hij zijn vakkennis en opgedane ervaringen over op het personeel dat inmiddels is gegroeid naar 15 medewerkers met verschillende achtergronden.

Vorige maand heeft Ronald de keus gemaakt om met het bedrijf een nieuwe koers te varen en dit heeft geresulteerd in het behalen van stap 3 van de CO2 Prestatieladder. Door de CO2 Prestatieladder heeft Projectburo B.V. beleid bepaald dat ervoor zorgt dat haar CO2 footprint de komende jaren sterk gereduceerd wordt. Hoe, waarom en wat dit precies allemaal betekent wordt duidelijk na de vragen die hem gesteld zijn.

 

 

Duurzaamheid, iedereen heeft zo haar eigen interpretatie, wat is jouw persoonlijke definitie van duurzaamheid?
‘’ Duurzaamheid is in mijn ogen het gezamenlijk werken aan een wereld waarbij de mens, het milieu en de economie met elkaar in balans zijn. Uiteindelijk komen we dan tot een wereld die wij aan onze komende generaties kunnen doorgeven en ook zij hier nog veel plezier van kunnen hebben’’

Hoe laat jij duurzaamheid terug komen in bedrijfsvoering?
‘’Door traditioneel vervoer om te zetten naar duurzame alternatieven voor mijn medewerkers. Hiernaast onderzoek ik methoden om onze huisvesting duurzamer te maken zodat wij ook hierin onze footprint kunnen reduceren. Ons kantoor in Brummen is al voorzien van zonnecollectoren.’’

Waarom de CO2 Prestatieladder?
‘’Dat is een hele goede! Ik ben altijd al bezig geweest met duurzaamheid en het toepassen van duurzame alternatieven voor bestaande middelen. Vanuit de markt constateerden wij dat er werd gevraagd om een bepaalde graadmeter. Doormiddel van de CO2 Prestatieladder maken wij onze opdrachtgevers duidelijk hoe hoog wij de lat hebben liggen en wat onze doelstellingen zijn. Bovendien vormt het een goed handvat om je footprint inzichtelijk te maken en je personeel ervan bewust te maken hoe zij hieraan bij kunnen dragen. Natuurlijk hoop ik dat zij deze motivatie ook meenemen naar huis.’’

Wat deed jij aan duurzaamheid voor dat je aan de slag ging met de CO2 Ladder?
“Ik ben begonnen door mijn privéwoning te voorzien van zonnecollectoren, hierna ben ik binnen in mijn woning aan de slag gegaan door overal LED verlichting toe te passen. Verder rijdt ik een hybrideauto, hiermee kan ik mijn zakelijke lange afstanden blijven rijden en stoot ik toch minder CO2 uit.
Tijdens mijn werkzaamheden zocht ik altijd al naar de meest duurzame invulling van mijn projecten, ik vind het belangrijk dat een plek wordt ontworpen waar duurzaamheid de boventoon voert en ook vanuit beheer efficiënt te werk kan worden gegaan.’’

Wat zijn je ambities op korte termijn en wat zijn je ambities op lange termijn?
“ Op korte termijn, en dan praat ik echt over nu en de aankomende maanden, wil ik het volledige wagenpark van Projectburo B.V. gaan verduurzamen. Wanneer mijn wagenpark is verduurzaamd wil ik de huisvesting van beide kantoorlocaties verduurzamen, hoe ik dit wil gaan doen ben ik momenteel aan het onderzoeken.’’

Er zijn veel mensen die zich afvragen wat CO2 beleid voor hun bedrijf kan betekenen, wat wil jij deze mensen meegeven?
‘’ Neem vooral zelf het initiatief, vaak wordt er te makkelijk over gedaan. Wij zitten ook hoofdzakelijk op kantoor en toch kunnen wij onze footprint reduceren en bijdragen aan een duurzame maatschappij. Binnen mijn bedrijf resulteert het tevens in het sterker betrekken van bedrijven met innovatieve producten voor de sector, hierdoor verruimen wij onze kennis en adviseren wij onze opdrachtgevers. Daarnaast betekent het invoeren van een reductiebeleid op CO2 dat je Maatschappelijk Verantwoord aan het Ondernemen bent (MVO) iets dat ik persoonlijk erg belangrijk vind.’’

Is het invoeren van een reductiebeleid op CO2 alleen iets voor bedrijven of ook voor overheden?
‘’CO2-beleid is zeker niet alleen voor ondernemers. Overheden kunnen hierin een hele goede sturende rol pakken. Naast een verantwoordelijke taak kunnen zij verschillende initiatieven faciliteren en bestaande kaders waar mogelijk verruimen zodat duurzaamheid tot zijn recht komt.’’