Contractadvisering en beheersing

Wij ondersteunen u bij het bepalen van de juiste aanbestedingsstrategie, het samenstellen van de inschrijvingsvereisten en beoordelen de ingediende stukken. 

Advies en Engineering

Bij de engineering ontzorgen wij u volledig en maken wij uw plan/initiatief concreet, functioneel en praktisch uitvoerbaar.

Project- en Procesmanagement

Wij vertegenwoordigen uw belangen voor al uw civiele en infrastructurele werken en begeleiden u tijdens het project.

Flexibiliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit kenmerkend voor
Projectburo B.V.