vught

asfaltonderhoud & reconstructies

het project

Voor een tiental wegen in het buitengebied van de gemeente Vught waren onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk voor de asfaltwegen. Tevens wenste de gemeente op een aantal wegen reconstructies uit te voeren om de verkeerssituatie te optimaliseren.

Onze werkzaamheden

 • Onderzoek:
  Onderzoek, inventarisatie bestaande situatie en visuele asfaltinspectie en rapportage, aanvragen watervergunning.
 • Voorlopig ontwerp:
  Opstellen VO t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
  Opstellen VO t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
  Opstellen DO en raming t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
 • Definitief ontwerp:
  Opstellen DO en raming t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
 • Bestek:
  Opstellen bestektekeningen, opstellen RAW-bestek, opstellen OMOP bestek, opstellen V&G-plan, directieraming, verzorgen inlichtingen en opstellen nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen en opstellen gunningsadvies, toetsing V&G-plan aannemer.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen