Aanleg 5 vispassages Baakse Beek

Vispassage

het project

In 2015 zijn vijf stuwen in de benedenloop van de Baakse Beek vispasseerbaar gemaakt. Het betreft stuw Hackfort, verdeelwerk, stuw Eiler, stuw Hilge en stuw Zutphen-Emmerikseweg.

Deze vispassages hebben zowel gunstige effecten op de verbetering van de vispasseerbaarheid als de verbetering van de ecologische omstandigheden.

Onze werkzaamheden

  • Terreininventarisatie;
  • Inmeten van de locaties middels DTM;
  • Opstellen van het voorlopig ontwerp;
  • Opstellen van het definitief ontwerp;
  • Opstellen bestekstekeningen;
  • Opstellen RAW-bestek;
  • Aanvragen vergunningen;
  • Verzorgen van de aanbestedingsprocedure;
  • Directievoering;
  • Dagelijks toezicht.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen