van krimp naar kans

go back to your roots!

het project

Krimp, oftewel de schaduwkant van groei is de afgelopen tien jaar meer en meer actueel geworden. Door de algehele stagnatie in de economie, en met name de woningmarkt, worden de gevolgen die gelden voor krimpende regio’s versneld en ingrijpend duidelijk. Het vergt een andere samenwerking tussen overheid, burgers, instellingen en marktpartijen dan we van oudsher kennen. Projectburo B.V. heeft zijn visie op de omgang met krimp gebundeld in een boekje, getiteld: ‘T ZIT ‘M IN DE GENEN: De DNA-sleutel voor krimpgebieden.

Krimp is te definiëren als een afnemend aantal inwoners in een bepaald gebied, dat soms gepaard gaat met een afnemend aantal huishoudens. Het wegtrekken van een deel van de beroepsbevolking heeft o.a. tot gevolg dat de afzetmarkt voor bedrijven binnen de regio aanzienlijk verkleint. Met name regionaal en lokaal gebonden bedrijven, waaronder horeca en de middenstand, hebben hier veel last van.

Aan de andere kant ontstaat er door krimp nieuwe ruimte. Van die nieuwe ruimte kan optimaal geprofiteerd worden als de toekomstige invulling ervan bijdraagt aan het versterken van de oorspronkelijke kracht en eigen identiteit van het krimpgebied. Oftewel: GO BACK TO YOUR ROOTS! Met een eigen identiteit creëer je onderscheidend vermogen, wat de economische en sociale kracht van het gebied vergroot.

DNA is de basis van alles wat leeft. Alle mogelijkheden, eigenschappen en talenten van organismen worden bepaald door hun genetische code, hun DNA. Ook gebieden, regio’s hebben een eigen DNA. Door ontwikkelingen in de tijd zijn oude, vaak zeer logische verbindingen, doorbroken of verloren gegaan. Uitbreidingswijken liggen op de verkeerde plek en negeren de oude verbindingen.
Projectburo B.V. erkent de negatieve aspecten van krimp, maar ziet ook nadrukkelijk kansen voor krimp-gebieden. Er ontstaat immers ruimte voor kwaliteit in de vorm van verdunning en vergroening. Projectburo B.V. heeft de overtuiging dat het pakken van kansen direct samenhangt met vier aspecten, namelijk:

  • een positieve en proactieve houding van stakeholders;
  • het durven maken van selectieve keuzen en het durven geven van impulsen;
  • het profiteren van de belangrijkste kwaliteiten van een gebied door impulsen te baseren op de identiteit en behoeften, oftewel het DNA, van een locatie. Een degelijke analyse van de lokale identiteit, kwaliteiten en behoeften is daartoe onontbeerlijk;
  • ruimte bieden aan de maatschappij om tot oplossingen te komen.

 

Wilt u meer weten of het boekje ’T ZIT ‘M IN DE GENEN ontvangen? Neem dan contact op met Projectburo B.V.

Onze werkzaamheden

De afgelopen decennia van de Nederlandse ruimtelijke ordening kenmerken zich door groei, met de daarmee gepaard gaande economische voordelen, maar ook bedreigingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en identiteit. Krimp biedt kansen om met de vrijkomende ruimte de verloren gegane kwaliteit terug te brengen in de vorm van verdunning, vergroening en innovatie.

Projectburo B.V. is van mening dat optimaal van de nieuwe ruimte kan worden geprofiteerd door met de toekomstige invulling bij te dragen aan het versterken van de oorspronkelijke kracht van de eigen identiteit van het krimpgebied. Go back to your Roots!

 

Met voorliggende brochure informeren wij u graag over onze visie op de omgang met krimp. Het effect van krimp op het gebied van wonen in al zijn facetten staat hierbij centraal. Wij geven mogelijke oplossingen op het gebied van transformatie en verrijking van gebieden, wijken en woonstraten op economische, sociaal, ecologisch, energetisch en esthetisch vlak.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen