Gemeente heumen

Toekomstvisie

het project

Momenteel speelt er veel in en om de kern Heumen. De kern telt 1500 inwoners en de gemeente heeft de wens een kleine 300 extra woningen te bouwen. Het aantal inwoners zal aanzienlijk toenemen en het heeft ook gevolgen voor het teruglopende voorzieningenniveau in het dorp. Het is de bedoeling geluidwerende maatregelen te treffen die de overlast van de A73 en de N271 beperken. Daarnaast veroorzaakt sluipverkeer ook veel overlast.

Onze werkzaamheden

  • Procesbegeleiding tussen gemeente en bewoners;
  • Analyse en inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen;
  • Opstellen van ontwikkelingsscenario’s;
  • Een tweetal dorpsbijeenkomsten, waarbij door de bewoners van het dorp in werkgroepen aan de ideevorming van de toekomstvisie van het dorp wordt gewerkt;
  • Het opstellen van de toekomstvisie naar aanleiding van dorpsbijeenkomsten voor het college van B&W van de gemeente Heumen;
  • Dassenonderzoek en –verplaatsing in verband met woningbouw en de geluidwerende voorzieningen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen