Rotonde Thorbeckelaan - gouda

ombouwing

het project

De gemeente Gouda is van plan om de huidige T-kruising Bodegraafsestraatweg-Thorbeckelaan om te bouwen naar een rotonde. Een eerste schetsontwerp hiervan is gemaakt door de gemeentelijke verkeerskundige. Om het plan in te kunnen dienen bij verschillende instanties heeft Projectburo B.V. het idee van deze rotonde uitgewerkt tot een volwaardige tekening op het niveau van een voorontwerp. Het doel van het ontwerp is om offertes aan te vragen bij de diverse Nuts bedrijven.

Onze werkzaamheden

  • Het maken van een situatietekening;
  • Het doen van een KLIC-oriëntatiemelding;
  • Het maken van een voorontwerptekening waaronder:
    • verkeerskundig ontwerp van rotonde inclusief belijning en markering.
  • Inpassing van de rotonde in de bestaande situatie (deels dempen van watergangen en deels opofferen van groenstroken);
  • Aangeven van materialisatie van de toe te passen verhardingsmaterialen;
  • Bovenaanzicht, met maatvoering van alle toevoerende rijbanen, rijstroken en bochtstralen;
  • Dwarsprofiel over de rotonde (waaruit ook het afwateringsprincipe blijkt), schaal 1:100;
  • Het maken van een tekening met daarop de ligging van de kabels en leidingen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen