winkelcentrum bloemendaal - gouda

revitalisering

het project

Wijkwinkelcentrum Bloemendaal is een compact winkelcentrum in Gouda, gelegen ten noorden van het centrum in de wijk Bloemendaal. Zowel de introverte uitstraling van het winkelcentrum, de beperkte omvang van enkele (sub)trekkers, de openbare ruimte en het exterieur zijn sterk gedateerd. Projectburo B.V. zal ondersteuning bieden bij de kwaliteitsslag met de herstructurering.

Onze werkzaamheden

  • Partner in het bouwteam (samenstelling uit alle betrokken partijen);
  • Engineering van alle civieltechnische werkzaamheden:
    • Opstellen van het voorlopig ontwerp op basis van het programma van eisen, het beeldkwaliteitsplan en diverse andere onderbouwende stukken;
    • Opstellen van het definitief ontwerp;
    • Opstellen van het RAW-bestek.
  • Vergunningen aanvragen op basis van de verrichte groeninventarisatie en overleggen met bevoegd gezag waaronder het hoogheemraadschap (voor de keurvergunning).

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen