Nieuwstraat best

Reconstructie

het project

De Nieuwstraat in de gemeente Best ligt tussen de wijken Salderes en Hoge Akker. De route is een belangrijk onderdeel van het fietsroutenetwerk en wordt daarnaast gebruikt voor hulpdiensten en als toegangsroute tot het centrum. De complete inrichting is gedateerd en ook de hoofdriolering is aan vervanging toe. Het huidige gemengde rioolstelsel zal in het licht van de Kaderrichtlijn Water worden vervangen door een gescheiden stelsel waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld.

Onze werkzaamheden

  • Diverse overleggen met interne en externe overleggroepen;
  • Opstellen van ontwerpvarianten (conceptontwerpen);
  • Presentatie van het ontwerp aan diverse betrokkenen;
  • Opstellen van het definitief ontwerp en bijbehorend RAW-bestek;
  • Opstellen van een fasering en de uitvoeringsplanning;
  • Begeleiding van de aanbesteding van het project en de inkoop van materialen;
  • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoering.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen