Toekomstvisie binnenstad - kampen

quickscan

het project

De gemeente Kampen streeft naar het behoud van het historisch karakter van Kampen als Hanzestad en daarnaast voert zij een beleid van duurzame locatieontwikkeling. Om hier invulling aan te geven is besloten de gedempte Oude Buitenhaven te herstellen. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven, waarbij het project ‘Koggepoort’ als winnaar is bestempeld. Er is echter meer mogelijk.

Onze werkzaamheden

In opdracht van de firma Mateboer heeft Projectburo B.V. gekeken naar de engineering van de slibsanering in het project “Koggepoort”. Projectburo B.V. is op basis hiervan initiator geweest inzake de planvorming en quickscan naar de haalbaarheid van een integraal project om de Burgel te ontwikkelen tot recreatieve verbindingszone naast de realisatie van het project “Koggepoort”.

 

De quickscan is als beleidsstuk in de Gemeenteraad van Kampen ingebracht. De besluitvorming rond deze quickscan is nog niet bekend.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen