Oude ijssel doesburg tot gendringen

landherinrichting

het project

Na inrichting voldoet het watersysteem aan de kaders gesteld in EVZ model Winde en Rietzanger. Een aantal terreinen gelegen direct grenzend aan de Oude IJssel zijn heringericht met omvorming van landbouwkundig gebruik naar natuur, in combinatie met waterberging. 

Onze werkzaamheden

 • Onderzoek:
  Onderzoek, inventarisatie bestaande situatie en visuele asfaltinspectie en rapportage, aanvragen watervergunning.
 • Voorlopig ontwerp:
  Opstellen VO t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
  Opstellen VO t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
 • Definitief ontwerp:
  Opstellen DO en raming t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
  Opstellen DO en raming t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
 • Bestek:
  Opstellen bestekstekeningen, opstellen RAW-bestek, opstellen OMOP bestek, opstellen V&G-plan, directieraming, verzorgen inlichtingen en opstellen nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen en opstellen gunningsadvies, toetsing V&G-plan aannemer.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen