espelerringweg - provincie flevoland

onderhoud

het project

Het wegdek op de provinciale weg N712 (Espelerringweg) tussen hm 15,1 (Zuidermiddenweg) en hm 18,3 (richting N713 Zuidwesterringweg) is aan onderhoud toe. Daarnaast dient de weg te worden voorzien van bermverharding. De Provincie Flevoland beoogd met deze maatregelen onderstaande doelstelling te behalen:

  1. de veiligheid te borgen door toepassen duurzaam veilige oplossing voor de weggebruikers;
  2. de bereikbaarheid te garanderen t.b.v. een goede doorstroming van het verkeer.

 

Onze werkzaamheden

  • Opstellen bestek;
  • Bestektekeningen;
  • V&G-plan Ontwerpfase;
  • Inschrijvingsleidraad;
  • Opstellen Nota van Inlichtingen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen