Wilhelminadorp Best

Reconstructie

het project

In het Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Best is aangegeven dat in het Wilhelminadorp sprake is van een achterstand in kwaliteit van de Openbare Ruimte. Een herinrichtingsplan, met grote inzet van o.a. het bewonersoverleg Wilhelminadorp en een dertigtal bewoners vertegenwoordigd in vier werkgroepen, is nader uitgewerkt en in oktober 2007 is een start gemaakt met de reconstructie van het Wilhelminadorp.

Tijdens het voortraject is Projectburo B.V. betrokken geweest bij de overleggen met de bewoners. De wijk was opgedeeld in vier delen, waarbij per deel een aantal bewoners vertegenwoordigd waren in een projectgroep. De bewoners hadden hierin een ruime mate van inspraak en in goed overleg werden op basis van de wensen van de bewoners conceptontwerpen gemaakt. Vervolgens werden deze ontwerpen gepresenteerd aan alle bewoners van de desbetreffende straat. Hierna werden de definitieve uitvoeringstekeningen gemaakt en konden de werkzaamheden worden ingepland bij de aannemers.

Onze werkzaamheden

  • Diverse overleggen met bewonersgroepen;
  • Opstellen van het voorlopig ontwerp;
  • Opstellen van het definitief ontwerp;
  • Opstellen uitvoeringsplanning;
  • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoering.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op

 
 

Betrokken partijen