Marknesserweg

Niet Jaarlijks onderhoud

het project

De Marknesserweg tussen Emmeloord en Marknesse is een drukke weg waarvan wordt verwacht (volgens verkeersmodellen) dat het in de nabije toekomst meer dan 10.000 vervoersbewegingen per dag moet afwikkelen. De provincie Flevoland heeft de ambitie om bij drukke wegen, zoals de Marknesserweg, de verkeersstromen te scheiden. Voor de Marknesserweg betekent dat concreet dat het landbouwverkeer en de overstekende (brom)fietsers moeten worden geweerd.

Onze werkzaamheden

  • Inventarisatie en onderzoekswerkzaamheden;- Uitvoeren topografische inmeting;- KLIC- oriëntatiemelding incl. opstellen conflictenkaart;- Opstellen tekeningen t.b.v. naverkenning GBKN, inmeting bestaande situatie en kabels en leidingen;
  • Advies m.b.t. kwaliteit verhoging door verhogen rijbaanhoogte;
  • Opstellen Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Bestektekeningen, Bestek;- Opstellen V&G-plan ontwerpfase;- Opstellen memo werkzaamheden aan de brug;- Bepalen hoeveelheden, opstellen SSK-raming en opstellen RAW-bestek;
  • Bepalen EMVI-criteria en beoordelen inschrijvers;
  • Opstellen aanbestedingsleidraad, Nota van Inlichtingen en Definitieve gunning.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen