Nagelerweg - Provincie flevoland

Niet jaarlijks onderhoud

het project

Uit onderzoek van de Provincie Flevoland is gebleken dat de kwaliteit van de verharding op de Provinciale weg, tussen De Klamp in Nagele en de bebouwde kom grens van Emmeloord, in 2016 onder het niveau “matig” terecht komt. Tevens blijkt uit een visuele inspectie dat de veiligheid en beschikbaarheid in geding komt op het viaduct (kunstwerk van RWS) over de Rijksweg A6. Deze bevindingen zijn voor de Provincie de aanleiding om niet jaarlijks onderhoud aan dit traject van de N716 uit te laten voeren.

Onze werkzaamheden

 • Analyseren van de bestaande situatie;
 • Risicoanalyse;
 • 3d terreinmeting;
 • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
 • Opmaken SSK-ramingen;
 • Opstellen presentatietekeningen;
 • Houden informatieavond;
 • Opstellen van Definitief Ontwerp;
 • Opstellen van bestekstekeningen;
 • Opstellen van het bestek, inclusief bijlagen;
 • Opstellen EMVI criteria;
 • Opstellen van de directieraming;
 • Aanbestedingsbegeleiding (Niet openbare procedure met voorselectie).

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen