Keizershoeve 2 Ewijk

Ontwikkeling

het project

De stedenbouwkundige en landschappelijke structuur, die op hoofdlijnen is vastgelegd in het Masterplan Ewijk, is uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp. Keizershoeve II wordt ontwikkeld in de vorm van een nieuw lint, waaraan buurtjes liggen die ieder een eigen identiteit hebben. De onderscheiden buurtjes liggen min of meer los in het landschap en hebben een eigen beeldkwaliteit, die is vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp is als uitgangspunt gebruikt voor de bestemmingsplanprocedure.

Onze werkzaamheden

  • Opstellen Stedenbouwkundig plan en Inrichtingsplan;
  • Opstellen Bestemmingsplan wijziging incl. procedure;
  • Uitvoeren diverse onderzoeken en metingen;
  • Opstellen presentatietekeningen, VO, DO, bestekstekeningen, bestek, SSK-ramingen;
  • Verkrijgen vergunningen;
  • Begeleiding aanbestedingsprocedure conform ARW2012.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen