centrumgebied - gemeente brummen

inmeten

het project

De lokale woningbouwvereniging Veluwonen heeft in Eerbeek een groot sloop/nieuwbouwproject in samenwerking met bouwbedrijf Nikkels. In deze grootschalige nieuwbouw zal het aanzicht van de wijk veranderen. De wens van de gemeente is om de openbare ruimte aan te laten sluiten bij deze nieuwe bebouwing. In het plan worden naast 27 huurwoningen tevens 25 koopwoningen gerealiseerd. Hiermee wordt het karakter van de wijk aangepast.

Onze werkzaamheden

  • Inventarisatie;
  • Definitief ontwerp;
  • Bestek en aanbesteding;
  • Nazorg;
  • Communicatie.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen