heumen noord en west

stedenbouwkundig plan

het project

Grounds en Projectburo B.V. hebben de integrale toekomstvisie voor de gemeente Heumen opgesteld. Eén van de projecten die voortvloeit uit deze visie is de realisatie van 300 woningen ten noordwesten van de kern Heumen.

Onze werkzaamheden

  • Procesbegeleiding: Grounds landschap en stedenbouw;
  • Draagvlak bewoners: Grounds landschap en stedenbouw;
  • Stedenbouwkundig ontwerp: Grounds landschap en stedenbouw;
  • Procesmanagement: Projectburo B.V.;
  • Civieltechnische uitwerking: Projectburo B.V.;
  • Verkeerskundig plan: Projectburo B.V.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen