Centrumplan Best

Herontwikkeling

het project

De gemeente Best is bezig met de renovatie en vernieuwing van het centrum. De openbare ruimte binnen het centrum wordt als eerste aangepakt, de nieuwbouw zal op termijn volgen. De plannen voor de openbare ruimte zijn volledig tot stand gekomen door vele Bestenaren, winkeliers, ondernemers, vastgoedeigenaren, specialisten en bezoekers.

Onze werkzaamheden

 • Onderzoek:
  Inventarisatie wensen en knelpunten, zitting werkgroepen / klankbordgroepen, informatieavond, inkoop gebakken klinkers, natuursteen, fonteinen, meubilair, bomen.
 • Voorlopig ontwerp:
  Klic inventarisatie, uitwerken schetsontwerp inrichting, ontwerp riolering, voorlopig ontwerp.
 • Definitief ontwerp:
  Inrichtingsplan, rioleringsplan, raming
 • Bestek:
  Bestekstekeningen, RAW-bestek, V&G-plan, directieraming, inlichtingen en nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen, opstellen gunningsadvies, toetsing plannen aannemer.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op

 
 

Betrokken partijen