Groenmarkt & marspoortstraat zutphen

herinrichting

het project

Door ingrepen in infrastructuur en parkeren heeft de IJsselkade een rommelige uitstraling gekregen en levert bovendien onveilige verkeerssituaties op. Om dit te verbeteren heeft de gemeente Zutphen een stedenbouwkundige ambitie gemaakt om de IJsselkade om te toveren tot een langgerekt, stedelijk rivierpark. Om de IJsselkade te laten aansluiten bij de historische binnenstad van Zutphen, zijn ook de Marspoortstraat en de Groenmarkt opgenomen in de plannen.

Onze werkzaamheden

 • Inventarisatie en onderzoeken
  GBKN-LKI, Klic-melding, inmeting, milieukundig bodemonderzoek;
 • Overleggen netbeheerders t.b.v. verleggingen kabels en leidingen;
 • Advisering contractkeuze en inkoop natuursteen;
 • Risicosessie;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • Huiskamergesprekken met de omgeving;
 • Afstemming met hulpdiensten;
 • Opstellen Bereikbaarheid-, Leefbaarheid-, Veiligheid- en Communicatieplan (BLVC-plan);
 • Het opstellen van het bestek en tekeningen;
 • Verzorgen van de complete aanbestedingsprocedure;
 • Opstellen ramingen (DO- & directieraming);
 • Overleggen met Opdrachtgever en Stakeholders.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen