flats "De Baarzen" - vught

uitbouw

het project

Woningstichting “Ons Bezit” heeft samen met de gemeente Vught het plan ontwikkeld voor de uitbouw van drie bestaande flatgebouwen “De Baarzen” met seniorenwoningen. Tegen de kopgevels van de bestaande flats worden zeventig nieuwe appartementen gerealiseerd.

Onze werkzaamheden

  • Opstellen van uitgangspunten voor de civiel-technische kwaliteit van de ontwikkelingslocatie “de Baarzen”;
  • Het uitvoeren van bodemonderzoek en het opstellen van saneringsvarianten;
  • Complete voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen