Mcdonald's nederland b.v.

engineering & realisatie

het project

In opdracht van McDonald’s Nederland B.V. is Projectburo B.V. bij nieuw– en verbouwprojecten van restaurants als civiel adviseur werkzaam. De ontwerpen van de architect worden door Projectburo B.V. vertaalt naar technische tekeningen en oplossingen. McDonalds werkt met een aantal vaste adviseurs voor ieder specialisme. Vanwege de korte bouwtijd is een op elkaar ingespeeld team benodigd. Projectburo B.V. weet wat de standaard werkwijze, procedure en oplossingen zijn waar McDonald’s Nederland mee werkt.

 

Onze werkzaamheden

 • Geotechnische veldonderzoeken;
 • Milieukundige asfalt en bodemonderzoeken;
 • Asbestinventarisatie en saneringsplan;
 • Landmeetkundige werkzaamheden;
 • Constructieberekeningen;
 • Geotechnische adviezen;
 • Opstellen ontwerp, bestektekeningen en bestekken;
 • Overleg met bevoegd gezag t.b.v. verkrijgen vergunningen;
 • Opstellen geotechnische adviezen i.v.m. slappe bodem;
 • Overeenkomen verleggingen kabels en leidingen;
 • Begeleiding aanbestedingsprocedure;
 • Uitvoeringsbegeleiding;
 • Afstemming omgeving en bevoegd gezag.

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen