Groenlose Slinge

ecologische verbindingszone

het project

​Het Waterschap Rijn en IJssel realiseert met dit project de laatste fase voor de aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Groenlose Slinge. Dit zijn bovendien maatregelen ter voorkoming van waterschade bovenstrooms langs de Elsbeek en de Meibeek.

Onze werkzaamheden

 • Bijhouden van dagboeken / planning
 • Bepalen en vaststellen van hoeveelheden
 • Bijwonen van stop- en bijwoonmomenten
 • Uitvoeren van overige (kwaliteits)toetsingen
 • Financiële afwikkeling (termijnen, beoordeling meer-/minderwerk
 • Technische Opname t.b.v. de oplevering een proces-verbaal van opneming
 • Toezien op een correcte afwikkeling van restpunten tijdens onderhoudsperiode
 • Controle van te leveren documentatie / opleveringsdossier (o.a. revisietekeningen, certificaten, meldingen
 • Archeologische begeleiding
 • Afstemming met aanwonenden, agrariërs, bedrijven
 • Aanvraag aanvullende vergunningen
 • Afstemming met bevoegd gezag, gemeente Berkelland, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn & IJssel
 • Opstellen presentatietekening voor opening Jan Ribberspad
 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen