boxtelseweg - vught

inrichting

het project

Door de toename van het verkeer zijn er problemen ontstaan op de westelijke parallelweg A2. Tijdens spitstijden en bij files op de A2 is er een flinke toename van gemotoriseerd verkeer op de parallelweg. Bovendien wordt er met grote regelmaat te hard gereden op de parallelweg. Beide punten veroorzaken overlast voor de aanwonenden en het vele fietsverkeer dat van deze weg gebruik maakt.

Onze werkzaamheden

  • Het naverkennen van de bestaande situatie;
  • Het maken van diverse schetsontwerpen met ramingen;
  • Het verwerken van de KLIC-melding;
  • Opstellen van het definitief ontwerp;
  • Het verzorgen van de communicatie en afstemming met alle belanghebbenden;
  • Opstellen van het RAW-bestek;
  • Ondersteuning aanbestedingsprocedure.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen