heesterbuurt - gouda

ophoging fase 2

het project

De doelstelling van het project is het verhelpen van het achterstallig onderhoud aan de wegen, hoven en groenvoorziening door middel van het ophogen en herinrichten van het gebied. Bij de herinrichting is rekening gehouden met de zorgen en wensen van de bewoners van de Heesterbuurt. 

Onze werkzaamheden

  • Diverse overleggen met bewoners;
  • Opstellen van het ontwerp;
  • Verwerken van het ontwerp tot een bestek met een faseringsplan en diverse ramingen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen