Reconstructie Reijerskoop te Boskoop – gemeente Alphen aan den Rijn

Projectomschrijving

Het Reijerskoop in Boskoop is een drukke weg en het gedeelte tussen Zuidwijk en Lansing (Reijerskoop-midden) verkeert in slechte staat. Het is noodzakelijk om dit gedeelte van het Reijerskoop te reconstrueren.

In 2013 is door de gemeenteraad besloten om doorgaand vrachtverkeer op het Reijerskoop na de reconstructie te weren. Toen is in overleg met omwonenden en kwekers besloten om de reconstructie uit te stellen tot de Oostelijke Rondweg gereed is. Inmiddels is de Oostelijke Rondweg (en de rotonde N207) gereed en is er een volwaardig alternatief voor het vrachtverkeer.

Tijdens deze reconstructie worden diverse verkeerskundige aanpassingen doorgevoerd, onderhoud aan de kademuur uitgevoerd en, gedeeltelijk, het riool vervangen.

Onze werkzaamheden

  • Analyseren van de bestaande situatie;
  • Opstellen van bestekstekeningen;
  • Opstellen presentatietekeningen;
  • Opstellen van een uitgebreid bemalingsadvies;
  • Opstellen van het bestek, inclusief bijlagen;
  • Opstellen van de directieraming;
  • Aanbestedingsbegeleiding.

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den Rijn
Engineering: Projectburo B.V.

Het project

De Reijerskoop bevind zich in Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn). Aan deze weg bevinden zich enerzijds woningen en anderzijds kwekerijen en gerelateerde bedrijven die over, een parallel aan de weg lopende, watergang zijn ontsloten. De bestaande groenstructuur, bestaande uit Japanse notenbomen, zijn een uniek kenmerk van de Reijerskoop en dient daarom behouden te blijven.

De reconstructie, met als 2e doel het vrachtwagenluw maken van de Rijerskoop, staat reeds enkele jaren op de planning en was in concept bestek gereed.

Voordat de Reijerskoop vrachtwagenluw gemaakt kan worden is een keerlus benodigd. De huidige autogarage Reijerskoop zal daarvoor gesloopt worden. Op de vrijgekomen kavel wordt een keerlus en parkeerplaats gerealiseerd.

Pas na het gereedkomen van de ringweg om Boskoop en vanwege wijzigingen in het rioolplan na de samenvoeging van Boskoop en Alphen aan de Rijn, is begin 2015 het Definitief Ontwerp vastgesteld. Projectburo B.V. is gevraagd het ontwerp verder uit te werken en de bestekstekeningen te actualiseren.

Vanwege de benodigde bemalingen en de aanwezige grondwaterverontreiniging heeft Projectburo B.V. een uitgebreid bemalingsadvies opgesteld.

Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn de inlichtingen verzorgd.

Engineering Marconistraat / Voltastraat - Gemeente Gouda
Niet Jaarlijks Onderhoud Nagelerweg — Provincie Flevoland