Reconstructie Nieuwstraat Best

Onze werkzaamheden

  • Diverse overleggen met interne en externe overleggroepen
  • Opstellen van ontwerpvarianten (conceptontwerpen)
  • Presentatie van het ontwerp aan diverse betrokkenen
  • Opstellen van het definitief ontwerp en bijbehorend RAWbestek
  • Opstellen van een fasering en de uitvoeringsplanning
  • Begeleiding van de aanbesteding van het project en de inkoop van materialen
  • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoering

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Best
Engineering & Directievoering: Projectburo B.V.
Inspraak: Diverse interne en externe overleggroepen

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

De Nieuwstraat in de gemeente Best ligt tussen de wijken Salderes en Hoge Akker. De route is een belangrijk onderdeel van het fietsroutenetwerk en wordt daarnaast gebruikt voor hulpdiensten en is een belangrijke toegangsroute tot het centrum. De complete inrichting is gedateerd en ook de hoofdriolering is aan vervanging toe. Het huidige gemengde rioolstelsel zal in het licht van de kaderrichtlijn water worden vervangen door een gescheiden stelsel waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld.

Ontwerpvarianten en bewonersoverleg

Om inzicht te krijgen in de zorgen en wensen van de bewoners en ondernemers in de Nieuwstraat hebben zij in september 2008 tijdens een eerste overlegavond op het gemeentehuis een enquête ingevuld. Op basis van de uitkomsten van die enquête is een clustering gemaakt van de meest genoemde knelpunten te weten: problemen rondom parkeren, te veel verkeer, onveilig fietsers en voetgangers, beleving van te hoge snelheden in de ochtend en avond en overlast van de aanwezige bomen.

Met de uitkomsten is Projectburo B.V. aan de slag gegaan om ontwerpvarianten op te zetten en deze zowel intern met het ingenieursbureau van de gemeente als extern met de bewoners en ondernemers te bespreken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een voorlopig ontwerp welke wederom is besproken. Daarna is dit ontwerp definitief gemaakt en uitgewerkt in technische bestekstekeningen. De voorlopige en definitieve ontwerpen zijn mede tot stand gekomen en akkoord bevonden door de bewonersoverleggroepen, het gehandicaptenplatform, de stadsbouwmeester, stedenbouwkundigen, vervoersdeskundigen, de hulpdiensten en de projectgroep Verkeer en Vervoer.

Middels een publicatie in “Groeiend Best” is de voorgenomen reconstructie kenbaar gemaakt evenals de datum voor een inloopavond, waarop het ontwerp is gepresenteerd. Daarna is in samenwerking met de gemeente het project aanbesteed en de uitvoering begeleid.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans