Herontwikkeling Centrumplan Best

Onze werkzaamheden

 • Onderzoek:
  Inventarisatie wensen en knelpunten, zitting werkgroepen / klankbordgroepen, informatieavond, inkoop gebakken klinkers, natuursteen, fonteinen, meubilair, bomen.
 • Voorlopig ontwerp:
  Klic inventarisatie, uitwerken schetsontwerp inrichting, ontwerp riolering, voorlopig ontwerp.
 • Definitief ontwerp:
  Inrichtingsplan, rioleringsplan, raming
 • Bestek:
  Bestekstekeningen, RAW-bestek, V&G-plan, directieraming, inlichtingen en nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen, opstellen gunningsadvies, toetsing plannen aannemer.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Best
Engineering & Toezicht: Projectburo B.V.
Architect: Best architecten / Splaces
Uitvoering: Van de Wetering

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

De gemeente Best is bezig met de renovatie en vernieuwing van het centrum. De openbare ruimte binnen het centrum wordt als eerste aangepakt, de nieuwbouw zal op termijn volgen. De plannen voor de openbare ruimte zijn volledig tot stand gekomen door vele Bestenaren, winkeliers, ondernemers, vastgoedeigenaren, specialisten en bezoekers.

De vernieuwing van het centrum in Best zal ervoor zorgen dat er een compleet nieuw openbaar gebied ontstaat, dat uitnodigt om te bezoeken, te gebruiken en te verblijven. Onderdeel van het centrumplan is het aanpakken van de hoofdstraat, het dorpsplein, het Nazarathplein en de route naar het centrum.

Projectburo BV heeft in de initiatief- en ontwerpfase een flinke bijdrage geleverd aan de herontwikkeling centrumplan Best. In de initiatieffase was het belangrijk om de omwonenden en eindgebruikers te overtuigen van de nieuwe plannen en ook te inventariseren wat hun wensen waren. Samen met hen is dit plan tot stand gekomen.

Vervolgens heeft Projectburo BV de uitwerking verzorgd van de ontwerpfase (voorlopig en definitief ontwerp) en de besteksfase. Tot slot hebben wij de gemeente Best ondersteund in de aanbestedingsfase voor de uitvoering, onder andere door het opstellen van aanbestedingsdocumenten.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans