Onze diensten

Wij zijn uw partner voor de civiele techniek.
Binnen de infrastructuur is het beleid van aanbesteden en gunnen de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. De werkzaamheden die voortvloeien uit aanbestedingen, contracten en contractvorming zijn relatief complex, zeker als je daar niet dagelijks mee te maken hebt. U heeft wellicht zelf ervaren dat dit kan leiden tot capaciteitsproblemen, waardoor uw mensen niet meer bezig zijn met hun corebusiness. Dit kan veel druk op uw organisatie leggen. Wij kunnen die druk voor u wegnemen.

Projectburo B.V. ontzorgt.
Wij ondersteunen en begeleiden u met uw vraagstukken of problemen  binnen de infrastructurele bouwsector en nemen taken daarin van u over.

U als klant staat altijd centraal in onze dienstverlening die er op gericht is om u gedurende het gehele proces te ontzorgen. Daartoe hebben wij het proces opgesplitst in vijf onderdelen.
– initiatief en onderzoek;
– engineering;
– contract en aanbesteding;
– realisatie;
– beheer en onderhoud.
U kunt onze expertise voor individuele onderdelen inroepen maar het meest aantrekkelijk voor u is als wij u begeleiden van het begin tot het einde van het proces.

Met onze jarenlange kennis binnen de infrastructurele markt, op gebied van ruimtelijke ordening, advisering, engineering en traditionele- en geïntegreerde contracten, doen wij dit graag voor u.

Wij brengen met onze professionals en expertise structuur aan in uw projecten.

Projectburo B.V is specialist in civiele techniek!

Specialisten in civiele techniek

Initiatief en Onderzoek

Wij zorgen er voor dat uw project succesvol verloopt door ons te verdiepen in uw organisatie en in uw projectambities.

Contract en Aanbesteding

Wij ondersteunen u bij het bepalen van de juiste aanbestedingsstrategie, het samenstellen van de inschrijvingsvereisten en beoordelingscriteria en beoordelen de ingediende stukken.

Engineering

Bij de engineering ontzorgen wij u volledig en maken uw plan/initiatief concreet, functioneel en praktisch uitvoerbaar.

Beheer en Onderhoud

Wij ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes en zorgen voor efficiënt beheer en onderhoud, zodat uw tijd, geld en energie goed worden benut.

Realisatie

Wij vertegenwoordigen uw belangen voor al uw civiele en infrastructurele werken en begeleiden u tijdens de uitvoeringsfase.

Specialistische ondersteuning?

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van Projectburo B.V. of wilt u meer weten over specialistische ondersteuning op locatie? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!