Onze werkvelden

Wij ondersteunen en begeleiden u met uw vraagstukken binnen de verschillende infra-, civiel- en cultuurtechnische bouwsectoren en nemen taken daarin van u over.

U als klant staat altijd centraal in onze dienstverlening die er op gericht is om u gedurende het gehele bouwproces te ontzorgen. Daartoe zijn wij gespecialiseerd op alle fases binnen het realiseren van een project binnen de civiele techniek.

Contractadvisering en beheersing

Wij ondersteunen u bij het bepalen van de juiste aanbestedingsstrategie, het samenstellen van de inschrijvingsvereisten en beoordelen de ingediende stukken.  Lees hier meer

Advies en Engineering

Bij de engineering ontzorgen wij u volledig en maken wij uw plan/initiatief concreet, functioneel en praktisch uitvoerbaar. Lees hier meer

Project- en Procesmanagement

Wij vertegenwoordigen uw belangen voor al uw civiele en infrastructurele werken en begeleiden u tijdens het project. Lees hier meer

Contract 01

Contractadvisering en beheersing

Diensten

Wij ondersteunen u graag in het bepalen van de beste contractvorm voor uw project. Als u uw project goed en effectief in de markt wil zetten, nemen wij voor zowel geïntegreerde- als voor traditionele contracten  u al het werk uithanden.  Projectburo BV is naast het afwegen van de verschillende contractvormen, ook gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van het contract voor uw project

Projectburo is specialist in de volgende contractvormen:

 • Geïntegreerde contracten (UAV-GC)
 • Design & Construct
 • Turnkey
 • Bouwteam
 • Traditionele contracten
 • UAV 2012.
 • RAW-systematiek.

Producten

Het onderstaande geeft u een overzicht van de producten die wij leveren met betrekking tot advies en engineering.

 • Geïntegreerd contract (UAV-GC)
 • RAW Bestek
 • Beheer en Onderhoud plan

Advies en Engineering​

Diensten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • Het maken van ontwerpen in zowel 2D als 3D volgens de hoogste standaard (NLCS)
 • Besteksvoorbereiding (opstellen UAV-RAW bestek/-contract, bestekstekeningen, besteksbijlagen en kostenraming),​

Producten

Het onderstaande geeft u een overzicht van de producten die wij leveren met betrekking tot advies en engineering.

 • Schetsontwerpen, voorlopige ontwerpen en definitieve ontwerpen
 • Bestekstekeningen, besteksbijlagen en kostenramingen
 • Presentatietekeningen, animaties (video’s) en visualisaties

Project- en Procesmanagement​

Diensten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Producten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.