De beoordeling is een belangrijke fase in het contractproces waarmee, als deze adequaat doorlopen wordt, u de kwaliteit van de uitvoering van uw project kunt optimaliseren.
Bij de beoordeling van de inschrijvingen is het aan de aanbesteder om zo objectief mogelijk na te gaan of en in hoeverre de inschrijvingen voldoen aan de gestelde criteria.

De toegevoegde waarde van Projectburo B.V. in de beoordelingsfase.
Door gebruik te maken van onze expertise kunt u niet alleen winst boeken op de doorlooptijd van de beoordelingsprocedure, maar het levert u ook in de uitvoering winst op. Wij wegen namelijk de inhoud van inschrijving qua functionaliteit en haalbaarheid af tegen de haalbaarheid in de praktijk. Tevens zijn wij gespecialiseerd in de contractuele en juridische kant van infrastructurele contracten.

Projectburo B.V. kan voor u het beoordelingstraject verzorgen.
Dit kan zowel separaat als geïntegreerd in het volledige contractproces plaatsvinden.

Hiermee nemen wij u, het vaak ingewikkelde en tijdrovende beoordelen van de inschrijvingen, uit handen. Daarbij maken wij gebruik van de EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) welke in de aanbestedingsfase, eventueel samen met ons, zijn bepaald.
Wij controleren de binnengekomen inschrijvingen grondig op volledigheid en beoordelen ze op basis van de afgesproken beoordelingscriteria en de prijsstelling.

Onze conclusies worden met u besproken en hieruit volgt een gunningsadvies. Op basis hiervan kunt u als opdrachtgever over gaan tot gunning van de opdracht en bent u ervan verzekerd dat dit aan de economisch meest voordelige inschrijver gebeurd.

De beoordelingsfase is voor veel opdrachtgevers een lastige fase.
Dit komt omdat niet alle criteria objectief te meten zijn. Niet zelden wordt er beoordeeld vanuit de subjectieve mening van de persoon die beoordeelt. Hier zit een risicofactor in omdat het kan leiden tot aanvechting van uw beoordeling . Projectburo B.V. voorkomt dit door het subjectieve karakter van beoordelingen te minimaliseren. Wij adviseren dan in ieder geval om de inschrijvingen te anonimiseren en te laten beoordelen  door een beoordelingscommissie waarin minimaal drie beoordelaars zitting hebben.

Projectburo B.V. selecteert voor u snel en objectief de meest geschikte kandidaat voor uw project.

Meer informatie?

Ja, ik ga akkoord met de registratie van mijn gegevens om dit formulier te kunnen versturen