Uitzetten

Bij ons kunt u terecht voor de uitvoering, begeleiding en verwerking van landmeetkundige werkzaamheden. Denk hierbij aan het uitzetten voor de realisatie van de volgende civieltechnische werkzaamheden:
– Uitzetten van assen en hoogtes voor de aanleg van wegen, rioleringen, kunstwerken en watergangen.
– Uitzetten van wegfunderingen zoals cunetten, puinbaan en nieuwe verhardingen.
– Uitzetten van kadastrale grenzen en kavels ten behoeve van nieuwbouwplannen.

Situatie en detailmetingen

Het inmeten, inventariseren en verwerken van meetgegevens van de bestaande topografie behoort tot onze werkzaamheden. Om de bestaande situatie juist in beeld te krijgen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
– Inmeten van lengte– en dwarsprofielen.
– Verzamelen van geo-informatie ten behoeve van het actualiseren van beheerssystemen.
– Inmeten van objecten in de openbare ruimte en opstellen van tekeningen conform de NLCS met bijbehorende hoeveelheden.

Digitaal Terrein Model (DTM)

Naast de traditionele metingen biedt Projectburo B.V. ook 3D metingen aan. Er worden hoogtepunten en hoogtelijnen gemeten. De gegevens worden verwerkt tot een digitaal terrein model (DTM). Vanuit de DTM is het onder andere mogelijk om:
– Hoogtekaarten op te stellen.
– Volumebepalingen te verrichten, waarmee een grondbalans wordt opgesteld en grondstromenplannen worden gemaakt.
– Inpassen nieuwe ontwerpen in 3D in de bestaande situatie. Op deze wijze kunnen conflicten worden geconstateerd en gevisualiseerd.

3D ontwerp en Modellering

Ten behoeve van (grond)werk levert Projectburo B.V. machinebesturingen aan, welke ingelezen kunnen worden op de bulldozer, hydraulische kraan en wiellader. Projectburo B.V. kan bestaande 2D-modellen omzetten naar 3D-modellen en deze converteren naar een machinebesturing bestand.

Geografisch InformatieSysteem (GIS)

Het areaal van een provincie, gemeente of waterschap is opgenomen in een beheerregister, wat de set basisgegevens voor alle onderhoud- en reconstructieprojecten vormt. Bij deze basisgegevens moet gedacht worden aan oppervlaktes asfalt of open bestrating, soorten en hoeveelheden markeringen, bebording, rioleringen, waterlopen en de zogenoemde kunstwerken, zoals bijvoorbeeld stuwen, gemalen, duikers en bruggen. Naast het object zelf is ook informatie vastgelegd die relevant is voor het onderhoud ervan.
Bij metingen t.b.v. assetmanagement (actualiseren van het beheerregister) voor een provincie, gemeente of waterschap worden de gegevens door de opdrachtgever bij ons aangeleverd en door ons meegenomen in het veld. Ter plekke wordt digitaal geometrisch en administratief de gegevens van de objecten in GIS-format ingewonnen. Dit leidt tot een verbeterd werkproces die betrouwbare data oplevert. Op ons kantoor vindt nog controle plaats op de verkregen data, voordat de aangeleverde gegevens bij de opdrachtgever in de centrale GIS-database kan worden ingelezen.

Revisiemetingen

Projectburo B.V. verzorgt in opdracht van onder andere aannemers de revisiemetingen van de uitgevoerde werkzaamheden. Na of tijdens de uitvoering van een project wordt bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte of het aangebrachte riool door ons ingemeten. De gegevens worden gebruikt voor:
– Aanleveren  van (as-build) tekeningen en bepalen van hoeveelheden.
– Inmeten van kabels en leidingen.
– Verwerken rioolinspecties op revisietekeningen.
– Digitale controle op uitgevoerde werkzaamheden.

Meer informatie?

Ja, ik ga akkoord met de registratie van mijn gegevens om dit formulier te kunnen versturen

Onze contactpersoon