De keuze van de juiste contractvorm is essentieel.
Als u uw project goed en effectief in de markt wil zetten, is de keuze van de contractvorm enorm belangrijk. Dit heeft namelijk gevolgen voor de wijze waarop uw contract vervolgens opgesteld, beoordeeld, aanbesteed en begeleid wordt. Het is dus zaak om in het begin van het traject de juiste keuze te maken om later in het proces niet geconfronteerd te worden met tijdsoverschrijding en/of financiële consequenties. Projectburo B.V. is gespecialiseerd in het afwegen van verschillende contractvormen. Wij ondersteunen u graag in het bepalen van de beste contractvorm voor uw project.

Wij begeleiden u in het maken van de beste keuze voor uw project.
Projectburo B.V. heeft, behalve uitgebreide ervaring en technische kennis, een gestructureerde werkwijze om u te helpen de best passende contractvorm te kiezen. In een aantal gesprekken c.q. risicosessies brengen wij, door middel van het stellen van concrete en heldere vragen uw behoefte nauwkeurig in kaart. Onderstaande factoren vormen  hiervoor de basis en leiden tot de juiste contractkeuze.

 • draagvlak creëren voor het project;
 • samen met u de uitgangspunten van het project onderzoeken en vaststellen;
 • kennis en ervaringen onderzoeken;
 • uw bedrijfsstructuur in kaart brengen (in verband met de gevolgen voor uw organisatie, de manier van werken en de cultuur);
 • inventariseren waar in het project bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden en risico’s liggen;
 • de scope van het project bepalen;
 • het vastleggen van de prestaties op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en zuiverheid;
 • het uitvoeren van een uitgebreide risico-inventarisatie;
 • het inzichtelijk krijgen van wet- en regelgeving en het bepalen van beleidslijnen.

In het kort: Welke contractvormen zijn er?

Geïntegreerd contract
Geïntegreerde of innovatieve contracten, zoals een design & construct of turnkey contract. In het geval van een geïntegreerd contract omschrijft de opdrachtgever het beoogde einddoel of product, aangevuld met randvoorwaarden, waaraan de opdrachtnemer dient te voldoen. De opdrachtnemer neemt vervolgens het ontwerp en de uitvoering ter hand en is verplicht het einddoel te halen.
De opdrachtgever heeft hierdoor niet alleen minder bemoeienis met het project maar loopt ook minder risico op meerwerk.

Het integreren van verschillende bouwfasen in een geïntegreerd contract levert een aantal voordelen op, zoals:

 • verminderen van faserings risico’s;
 • betere prijs/kwaliteitverhouding;
 • kortere doorlooptijden;
 • meer innovatie in bouwprojecten.

Traditioneel contract
Het traditionele bestek vormt de klassieke driehoek tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en adviseur. Hierin zijn de verantwoordelijkheden afgebakend. Iedere partij is verantwoordelijk voor zijn eigen deel.

Bij traditionele contracten maakt de opdrachtgever zijn eigen bestek en besteed dit aan d.m.v. EMVI, tenzij… (laagste prijs). De opdrachtnemer voert het precies uit zoals beschreven in het bestek. Bij deze contractvormen bestaan er specifieke verantwoordelijkheden voor opdrachtgever, ontwerper en uitvoerende partij zoals beschreven in de UAV 2012.

Vanuit hun traditionele rol hebben adviseurs en aannemers ieder hun eigen juridische relatie met de opdrachtgever. Kenmerkend voor traditionele contracten is dat de risico’s vaak alleen bij de opdrachtgever liggen.

De belangrijkste traditionele contractvorm is de RAW-systematiek.

Meer informatie?

Ja, ik ga akkoord met de registratie van mijn gegevens om dit formulier te kunnen versturen