De rolverdeling van opdrachtgevers en opdrachtnemers in civiele (infrastructuur)projecten is de laatste jaren sterk gewijzigd. Waar in ‘traditionele contracten’ de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het ontwerp, ligt deze verantwoordelijkheid in ‘geïntegreerde contracten’ bij de opdrachtnemer.

Wat betekent dat voor u als opdrachtgever?
Dat het voor u van groot belang is om in zee te gaan met opdrachtnemers die hun ontwerp- en bouwprocessen aantoonbaar beheersen. Verder moet u als opdrachtgever in staat zijn om een risico-inventarisatie uit te voeren en op basis van de uitslagen te concluderen of de opdrachtnemer zijn processen wel beheerst, zijn eigen producten keurt en eventuele afwijkingen registreert en herstelt. U moet uw project effectief kunnen coördineren en op de juiste wijze en niveau communiceren. Daarnaast moet u samenwerking tussen betrokken partijen bewerkstelligen omdat dit in het huidige contractproces cruciaal is voor de realisatie van een kwalitatief goed eindproduct.

Projectburo B.V. ondersteunt hierin.
Bovenstaande vraagt een andere werkwijze en houding van medewerkers van beide partijen. Projectburo B.V. is klaar voor de toekomst en ingesteld op deze nieuwe situatie. Wij behartigen uw belangen tijdens de uitvoeringswerkzaamheden en zorgen er voor dat alles op rolletjes loopt. U kunt de directievoering en toezicht bij de uitvoering van uw project met een gerust hart aan ons overlaten en er op rekenen dat de coördinatie, communicatie, planning, registratie, samenwerking, toetsing, monitoring en verantwoording vlekkeloos verloopt. U heeft geen omkijken naar het project en kunt er op vertrouwen dat Projectburo B.V. een eindproduct realiseert dat voldoet aan uw eisen en verwachtingen.

Contractbegeleiding door Projectburo B.V. is het meest optimaal als wij ook de voorbereiding van het project hebben voor u hebben verzorgd. Wij hoeven ons dan niet meer te verdiepen in contracten en kunnen, met onze kennis van de markt en marktprijzen, scherp voor u (onder)handelen. Zo valt er voor u vaak winst te behalen in afspraken rondom meer- en minderwerk met de aannemer .

Projectburo B.V. en systeemgerichte contractbeheersing.
Projectburo B.V. heeft een ruime ervaring in het ondersteunen van publieke opdrachtgevers in de (systeemgerichte) contractbeheersing van geïntegreerde contracten. U kunt hierbij denken aan:

  • het opstellen van beheersplannen;
  • toetsing van het kwaliteitssysteem;
  • de producten en processen van opdrachtnemer;
  • toets-coördinatie;
  • juridische ondersteuning in problematiek die zich tijdens of na uitvoering van een project kunnen voordoen (bijvoorbeeld vragen over contractuitleg, meer- en minderwerk, opleveringstermijnen, schadeclaims, aansprakelijkheid en verzekering).

Wat is systeemgerichte contractbeheersing? (SCB)
Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een contractmanagement methode waarbij de opdrachtgever op afstand controle en toezicht houdt op het werk dat een opdrachtnemer uitvoert. Daarbij krijgt de opdrachtnemer de vrijheden om aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen. Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) ziet er op toe dat de klanttevredenheid geborgd is in het productieproces van de opdrachtnemer. SCB geeft de opdrachtnemer vrijheden ten aanzien van hoe deze voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

Vanuit Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) wordt door opdrachtgever geverifieerd dat opdrachtnemer zijn kwaliteitssysteem ook daadwerkelijk toepast.

Hiertoe worden verschillende toetsen uitgevoerd:

  • Systeemtoets: toets op bestaan van het kwaliteitssysteem;
  • Procestoets: toets op de werking van de processen binnen het kwaliteitssysteem;
  • Producttoets: toets op de effectiviteit van het systeem. Ziet toe of de geproduceerde producten ook daadwerkelijk voordoen aan de verwachting van de opdrachtgever.

Systeemgerichte Contractbeheersing maakt het mogelijk om tussentijds te toetsen en bij te sturen. Afwijkingen worden vroegtijdig geconstateerd.

SCB gaat uit van omgekeerde bewijslast. De opdrachtnemer moet aantonen dat hij alle eisen en wensen gaat leveren conform de verwachting van de opdrachtgever. Ook de niet uitgesproken eisen en wensen waarvan hij als expert had kunnen weten dat de opdrachtgever ze wel verwacht c.q. dat ze nodig zijn voor het goed functioneren van de oplossing.

Projectburo B.V., uw partner in effectieve projectbegeleiding – en management!

Meer informatie?

Ja, ik ga akkoord met de registratie van mijn gegevens om dit formulier te kunnen versturen