Verkeersluwe inrichting Best

Onze werkzaamheden

  • Raming ten behoeve van kredietaanvraag
  • Inmeting van de bestaande situatie
  • Opstellen van het voorlopig ontwerp
  • Opstellen van het definitief ontwerp
  • Opstellen van het RAW bestek
  • Opstellen directiebegroting
  • Ondersteuning in de aanbestedingsprocedure

Betrokken partijen

Opdrachtgever:             Gemeente Best
Engineering & Toezicht:   Projectburo B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Terugdringen van doorgaand verkeer door het centrumgebied in Best

De hoofdroute door het centrum van Best, te weten de verbinding Oirschotseweg – Hoofdstraat – Nieuwstraat, garandeert een goede bereikbaarheid van het centrumgebied van Best vanuit het westen, noorden en oosten. Anno 2008 betreft het zowel bestemmingsverkeer als doorgaand verkeer dat van deze route gebruik maakt. Onlangs heeft het gemeentebestuur besloten dat hierin verandering moet komen: het doorgaande verkeer dat geen bestemming heeft in het centrumgebied moet worden teruggedrongen.

Het project

Naar aanleiding van de uitkomsten van een verkeersonderzoek is gekozen voor een verkeersluwe inrichting van de Hoofdstraat en omliggende wegen. Dit betekent dat er wel auto’s kunnen komen, maar dat deze te gast zijn. Er worden maatregelen getroffen, zoals de invoering van een 30 km-zone en in een later stadium tijdens de uitvoering van het centrumplan de aanpassing van de wegbreedte. Dit pakket van maatregelen in combinatie met parkeervoorzieningen zorgt ervoor dat er minder doorgaand verkeer zal zijn in de Hoofdstraat. Voordat het zogenoemde centrumplan daadwerkelijk tot uitvoering komt is de gemeente Best voornemens de Hoofdstraat her in te richten.

Projectburo B.V. kreeg bij de engineering van de herinrichtingsplannen als doel mee de Hoofdstraat rolstoel- en wandelwagenvriendelijk te maken. Bij de herinrichting zal alle bestrating van gevel tot gevel opgenomen worden en zonder hoogteverschillen weer teruggebracht worden. Hierbij worden de nodige snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd in de vorm van punaises ter plaatse van kruisingen en het terugbrengen van de toegestane snelheid naar 30 km/uur. Naleving van de snelheid zal worden afgedwongen door halverwege de Hoofdstraat lussen van snelheidsmetingen aan te sluiten op de verkeersregelinstallatie. Bij overschrijding van de maximum snelheid zal de verkeersregelinstallatie worden aangestuurd waardoor men gedwongen wordt te stoppen voor het rode verkeerslicht.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans