Revitalisering winkelcentrum Bloemendaal Gouda

Onze werkzaamheden

De onderstaande werkzaamheden zijn en worden verricht:

 • Partner in het bouwteam (samenstelling uit alle betrokken partijen)
 • Engineering van alle civieltechnische werkzaamheden
  • Opstellen van het voorlopig ontwerp op basis van het programma van eisen, het beeldkwaliteitplan en diverse andere onderbouwende stukken
  • Opstellen van het definitief ontwerp
  • Opstellen van het RAW bestek
 • Vergunningen aanvragen op basis van de verrichte groeninventarisatie en overleggen met bevoegd gezag waaronder het hoogheemraadschap (voor de keurvergunning)

Betrokken partijen

Opdrachtgever : Coöperatieve vereniging van eigenaren
Projectgroepen: Diverse afdelingen gemeente Gouda
Procesmanagement: Inbo Ruimte en Vastgoed
Realisator: Bouwbedrijf Midreth BV
Engineering: Projectburo B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

Wijkwinkelcentrum Bloemendaal is een compact winkelcentrum in Gouda, gelegen ten noorden van het centrum in de wijk Bloemendaal. Momenteel heeft het winkelcentrum een bovenwijkse aantrekkingskracht. Het ruimtelijke toekomstperspectief van het winkelgebied is in de huidige setting en vorm echter niet geheel rooskleurig. Zowel de introverte uitstraling van het winkelcentrum, de beperkte omvang van enkele (sub)trekkers, de openbare ruimte en het exterieur zijn sterk gedateerd.

Er zal een kwaliteitsslag gemaakt worden met de herstructurering van het winkelcentrum, waar Projeburo B.V. bij zal ondersteunen. De functionaliteit van het winkelcentrum zal worden uitgebreid door het toevoegen van woningen.

Aandachtspunten voor de revitalisering:

 • Fietsverkeer, conform huidige normen ruimte reserveren voor fiets-parkeerplekken.
 • Gemotoriseerd verkeer, waarborgen van een goede verkeersafwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met conflictsituaties.
 • Parkeren, uitbreiding van de bestaande parkeerplaats op het dak van het winkelcentrum en het creëren van extra parkeerplaatsen.
 • Laad– en losverkeer, optimaliseren van de routering van het laad– en losverkeer.
 • Openbaar vervoer, optimalisering van voorzieningen en het oplossen van conflictpunten.
Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans