Revitalisering Sportcomplex De Leemkuilen Best

Onze werkzaamheden

 • Risicoanalyse en –inventarisatie
 • Opstellen contractdocumenten (UAV-gc 2005) bestaande uit o.a.
  – Selectieleidraad
  – Basisovereenkomst
  – Vraagspecificatie
  – Annexen en
  – Inschrijvingsleidraad
  – Referentie ontwerp
 • Opstellen EMVI-matrix
 • Begeleiden aanbestedingsprocedure
 • Opstellen gunningsadvies a.d.h.v. EMVI-criteria.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: gemeente Best

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Opstellen contractdocumenten en begeleiden aanbestedingsprocedure

De gemeente Best heeft besloten sportcomplex De Leemkuilen te revitaliseren en uit te breiden. De enige mogelijkheid tot uitbreiding kan worden gevonden in de aanpassing van de bestaande waterpartij. Projectburo B.V. heeft de contractdocumenten (UAV-gc) en de begeleiding van de aanbestedingsprocedure verzorgd.

Het project

Het contract is zeer divers:

 • Vervangen en deels verplaatsen van twee bestaande kunstgras hockeyvelden
 • Aanleg twee tennisbanen
 • Bouw nieuwe kleedkamers en nieuw paviljoen
 • Verbetering viswaterkwaliteit en verbetering visplekken, welke voldoen aan de eisen t.b.v. wedstrijdvissen
 • Verbetering bereikbaarheid en uitbreiding parkeergelegenheid
 • Meerjarig onderhoud voor de drie kunstgrasvelden
Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans