Rotonde Thorbeckelaan Gouda

Onze werkzaamheden

De onderstaande werkzaamheden zijn en worden verricht:

  • Het maken van een situatietekening
  • Het doen van een KLIC-oriëntatiemelding
  • Het maken van een voorontwerptekening waaronder:
    • verkeerskundig ontwerp van rotonde inclusief belijning en markering
  • Inpassing van de rotonde in de bestaande situatie (deels dempen van watergangen en deels opofferen van groenstroken)
  • Aangeven van materialisatie van de toe te passen verhardingsmaterialen
  • Bovenaanzicht, met maatvoering van alle toevoerende rijbanen, rijstroken en bochtstralen
  • Dwarsprofiel over de rotonde (waaruit ook het afwateringsprincipe blijkt), schaal 1:100
  • Het maken van een tekening met daarop de ligging van de kabels en leidingen

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Gouda
Engineering: Projectburo B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

De gemeente Gouda is van plan om de huidige T-kruising Bodegraafsestraatweg-Thorbeckelaan om te bouwen naar een rotonde. Een eerste schetsontwerp hiervan is gemaakt door de gemeentelijke verkeerskundige. Om het plan in te kunnen dienen bij verschillende instanties heeft Projectburo B.V. het idee van deze rotonde uitgewerkt tot een volwaardige tekening op het niveau van een voorontwerp. Het doel van het ontwerp is om offertes aan te vragen bij de diverse Nuts bedrijven.

Het ontwerp

De ruimte voor de rotonde is bij dit project beperkt door een grote transportleiding van het waterbedijf Oasen onder het tweerichtingenfietspad van de Bodegraafsestraatweg. Deze transportleiding met een diameter van 700mm kan geen bovenbelasting van vrachtverkeer aan.

Aan de zuidzijde van het projectgebied zorgen particuliere gronden voor een beperking van de ruimte.

Gevolg is dat de diameter van de rotonde zo beperkt mogelijk gemaakt moet worden. Door het uitvoeren van diverse simulaties in het Autocad programma Autoturn is het ontwerp tot de meest optimale uitvoering gekomen.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans