Ontwerp herstel oevers industriehaven Zutphen

Werkzaamheden Projectburo B.V.:

  • Opstellen plan van aanpak
  • Engineering: opstellen van het uitvoeringsplan
  • Onderdeel uitvoeringsplan: berekeningen voor damwanden en stortsteen
  • Onderdeel uitvoeringsplan: civieltechnische eisenpakket

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen, programmabureau De Mars
Ontwerp: Ingenieursbureau Land / Projectburo B.V.
Landmeetkundige werkzaamheden: Copier Advies B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

Om de economische functie van de industriehaven te versterken heeft de gemeente Zutphen besloten de haven en de invaart uit te baggeren en de oevers te herstellen. Gekozen is voor een unieke techniek waarbij vrijkomende bagger wordt verwerkt in zogenaamde geotubes. Projectburo B.V. is ingeschakeld voor het opstellen van het plan van aanpak en de engineering van de civieltechnische werkzaamheden.

Het ontwerp

Uitgangspunt bij het ontwerp is een gecombineerde uitvoering van projectonderdelen, om de werkzaamheden zo economisch mogelijk uit te voeren. Dit wordt mede bereikt door vrijkomende bagger ter plaatse te verwerken.

Een deel van de vrijkomende bagger wordt in geotubes (een op maat gemaakte zak van goed doorlatend geotextiel) verwerkt en gebruikt voor het herstel van de oevers. Het resterende deel van de bagger wordt aangewend om in de voormalige ontgrondingsput een natuurvriendelijke oever te realiseren.

Hoewel in Nederland in diverse projecten ervaring is opgedaan met toepassing van verontreinigd slib in geotubes, is deze techniek in Rijkswater en deze omvang niet eerder toegepast.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans