Noorderringweg Provincie Flevoland

Onze werkzaamheden

  • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
  • SSK-Raming VO;
  • Opstellen Definitief Ontwerp;
  • SSK-Raming DO;
  • Opstellen Bestekstekeningen;
  • Opstellen RAW bestek
  • Opstellen (SSK) directieraming;
  • Coördinatie nutsbedrijven;
  • Opstellen inschrijvingsleidraad, V&G, Nota van Inlichtingen, Werkbestek

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Engineering: Projectburo B.V.

Het project

WERKZAAMHEDEN
De Noorderringweg wordt verbreed naar 7,30 meter. Daarmee voldoet de weg straks aan de nieuwe provinciale standaard. Om de weg te
kunnen verbreden wordt links en rechts van de huidige weg zo’n 50 centimeter uitgegraven.
Voor de fundering van de verbreding wordt het bestaande asfalt opgebroken en gemengd met grond en een bindmiddel. Op deze manier hoeft het asfalt niet afgevoerd te worden: een duurzame oplossing. Daarna wordt het nieuwe asfalt en de belijning aangebracht.

Nieuwbouw woonwijk Casterhoven, Kesteren