NJO Marknesserweg

Onze werkzaamheden

  • Inventarisatie en onderzoekswerkzaamheden;- Uitvoeren topografische inmeting;- KLIC- oriëntatiemelding incl. opstellen conflictenkaart;- Opstellen tekeningen t.b.v. naverkenning GBKN, inmeting bestaande situatie en kabels en leidingen;
  • Advies m.b.t. kwaliteit verhoging door verhogen rijbaanhoogte;
  • Opstellen Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Bestektekeningen, Bestek;- Opstellen V&G-plan ontwerpfase;- Opstellen memo werkzaamheden aan de brug;- Bepalen hoeveelheden, opstellen SSK-raming en opstellen RAW-bestek;
  • Bepalen EMVI-criteria en beoordelen inschrijvers;
  • Opstellen aanbestedingsleidraad, Nota van Inlichtingen en Definitieve gunning.

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Engineering: Projectburo B.V.
Aannemer: KWS infra

Het project

Uit onderzoek van de Provincie Flevoland is gebleken dat de kwaliteit van de verharding op de Provinciale weg, tussen rotonde de Munt in Emmeloord en rotonde Oosterringweg in Marknesse, in 2016 onder het niveau “matig” terecht komt. Tevens blijkt uit visuele inspectie dat de veiligheid en beschikbaarheid in geding komt op de brug over de Luttelgeestervaart. Deze bevindingen zijn voor de Provincie de aanleiding om niet jaarlijks onderhoud aan dit traject van de N331 uit te laten voeren.

De Marknesserweg tussen Emmeloord en Marknesse is een drukke weg waarvan wordt verwacht (volgens verkeersmodellen) dat het in de nabije toekomst meer dan 10.000 vervoersbewegingen per dag moet afwikkelen. De provincie Flevoland heeft de ambitie om bij drukke wegen, zoals de Marknesserweg, de verkeersstromen te scheiden. Voor de Marknesserweg betekent dat concreet dat het landbouwverkeer en de overstekende (brom)fietsers moeten worden geweerd.

Projectburo B.V. heeft een inventarisatie van het project uitgevoerd, waarbij het gehele traject inzichtelijk is gemaakt op het gebied van topografische inmetingen en kabels en leidingen. In de ontwerpfase heeft Projectburo B.V. advies gegeven m.b.t. kwaliteitsverhoging door het verhogen van de rijbaan. Verder zijn meerdere tekeningen in het kader van het ontwerp opgesteld. In de eindfase zijn verschillende aanbestedingsdocumenten opgesteld en is een Definitieve gunning gedaan.

Reconstructie Vogelweg
Ontwikkeling Keizershoeve 2 Ewijk