Nieuwbouw woonwijk Casterhoven, Kesteren

Onze werkzaamheden

 • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
 • Opstellen groenplannen;
 • Rioleringsontwerp;
 • Ramingen;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • Opstellen directieraming;
 • Coördinatie nutsbedrijven;
 • Opstellen waterplan;
 • Brugontwerp;
 • Bestek en tekeningen;
 • Aanbestedingsbegeleiding;
 • Directievoering en toezicht.

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Kesteren Zuid CV:
Van Wanrooij / Gemeente Nederbetuwe / Grootheest Projecten
Engineering: Projectburo B.V.
Directievoering: Projectburo B.V.
Dagelijks toezicht: Projectburo B.V.

Het project

Direct aan de zuidkant van het dorp Kesteren is de nieuwe woonwijk Casterhoven in aanbouw. De wijk wordt gebouwd tussen het spoor, de Broekdijk en de Cu-neraweg (provinciale weg). Casterhoven krijgt een ruime opzet met veel groen en water, met brede lanen, singels en hoven. In totaal komen er circa 600 woningen met een grote verscheidenheid in architectuur, typologie en prijsklassen.
Casterhoven is momenteel volop in ontwikkeling. Het project wordt gefaseerd uitgevoerde in de komende jaren. In de verschillende fa-sen worden verschillende woningtypen aangeboden.
Het project Casterhoven wordt ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de gemeente Neder-Betuwe, Van Wanrooij Projectont-wikkeling en Grootheest Projecten.

Noorderringweg Provincie Flevoland
Reconstructie Vogelweg