Niet Jaarlijks Onderhoud Nagelerweg — Provincie Flevoland

Onze werkzaamheden

 • Analyseren van de bestaande situatie;
 • Risicoanalyse;
 • 3d terreinmeting;
 • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
 • Opmaken SSK-ramingen;
 • Opstellen presentatietekeningen;
 • Houden informatieavond;
 • Opstellen van Definitief Ontwerp;
 • Opstellen van bestekstekeningen;
 • Opstellen van het bestek, inclusief bijlagen;
 • Opstellen EMVI criteria;
 • Opstellen van de directieraming;
 • Aanbestedingsbegeleiding (Niet openbare procedure met voorselectie).

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Engineering: Projectburo B.V.

Het project

Uit onderzoek van de Provincie Flevoland is gebleken dat de kwaliteit van de verharding op de Provinciale weg, tussen De Klamp in Nagele en de bebouwde kom grens van Emmeloord, in 2016 onder het niveau “matig” terecht komt. Tevens blijkt uit een visuele inspectie dat de veiligheid en beschikbaarheid in geding komt op het viaduct (kunstwerk van RWS) over de Rijksweg A6. Deze bevindingen zijn voor de Provincie de aanleiding om niet jaarlijks onderhoud aan dit traject van de N716 uit te laten voeren.

Dit 6 km lange traject van de N716 doorsnijdt de bebouwde kom van Nagele.

Projectburo B.V. heeft, op basis van het ingediende Plan van Aanpak met daarin de Visie op het project, Planning en in te zetten functionarissen, opdracht verkregen voor de engineering van het project, bestaande uit inventariseren, onderzoeken, ontwerpen, opstellen contract en ondersteunen tijdens de aanbesteding in dit project.

De basis voor het project is door Projectburo B.V. gelegd in het houden van een organisatiebreed startoverleg met de Provincie waarbij een uitgebreide risicoanalyse is gehouden conform de Risman methodiek.

Reconstructie Reijerskoop te Boskoop - gemeente Alphen aan den Rijn
Engineering & Realisatie McDonald’s Nederland B.V.