Geluidsscherm A2 Maarssen

Onze werkzaamheden

Projectburo B.V. voert, in opdracht van de gemeente Maarssen, gedurende de gehele uitvoering van het werk de directie over en toezicht op de werkzaamheden welke door opdrachtnemer worden uitgevoerd.

Het werk wordt onder kwaliteitsborging uitgevoerd waardoor de taak van de directievoering wordt uitgebreid met het toetsen van zowel producten als processen.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Maarssen
Vertegenwoordiger: Adviesburo De Meent b.v.
Directievoering: Projectburo B.V.
Architect: Aletta van Aalst & Partners
Engineering: IV-Infra Nieuwegein
Opdrachtnemer: Ballast-Nedam Infra

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

Langs de A2, op grondgebied van de gemeente Maarssen en Breukelen, is een geluidsscherm geplaatst. Het geluidsscherm varieert in hoogte tussen de 5 en 12 meter en is in totaal 4,5 km lang. Het vervangt twee bestaande geluidsschermen: het bekende ‘roestscherm’ en het betonnen scherm op een lage grondwal ter hoogte van de wijk Boomstede in Maarssen.

De rijksweg A2 is een zeer belangrijke verkeersader bij Utrecht, waar zo min mogelijk verkeershinder mag plaatsvinden. Bovendien was er slechts beperkte werkruimte tijdens de uitvoering, vanwege de parkachtige omgeving en de grondwallen. Dit in combinatie met de instabiliteit van de aanwezige ondergrondse infrastructuur en de complexiteit van het scherm vormden uitdagende aspecten bij dit project.

Het ontwerp toont naar de omgeving een expressieve constructie, de ‘lichtbaan’ en de groene plint. Dit doet recht aan de kleinschalige omgeving, zonder de onvermijdelijke grote maat van het scherm geweld aan te doen.

Aan de wegzijde sluit het geluidsscherm aan op het zuidelijke trajectdeel, waarlangs de bijzondere schermen van Leidsche Rijn gebouwd worden. Een aantal kenmerken van deze schermen wordt overgenomen: de dynamisch verlopende belijning, het versterken van de compartimentering tussen de viaducten en de verticale opbouw van het scherm.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans