Fietsvriendelijke inrichting Snippenlaantje Vught

Onze werkzaamheden

  • Diverse overleggen met interne en externe overleggroepen.
  • Opstellen van conceptontwerp.
  • Presentatie ontwerp aan bewoners, middels informele  discussieavonden.
  • Opstellen van het definitief ontwerp.
  • Coördinatie grondonderzoek.
  • Opstellen van het RAW bestek.
  • Ondersteuning aanbestedingsprocedure.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Vught
Engineering: Projectburo B.V.
Inspraak: diverse interne en externe overleggroepen, waaronder bewoners
Nutsbedrijven

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

Het Snippenlaantje is een smalle erftoegangsweg die deel uitmaakt van de hoofdfietsroute tussen Tilburg (Helvoirt) en Vught. De weg is door de aanwezigheid van grote bomen in zeer slechte staat, maar zal na de reconstructie van de rijksweg N65 door veel fietsers worden gebruikt.

De opdracht voorProjectburo B.V.  was om het Snippenlaantje als een fietsstraat in te richten, zodat het fietsverkeer ‘voorrang’ krijgt op het autoverkeer. Want het autoverkeer is gering terwijl de intensiteit van het fietsverkeer alleen maar toeneemt. De verkeersveiligheid en het comfort van de fietsroute zal hierdoor verbeteren.

Projectburo B.V.  heeft op basis van het programma van eisen van de gemeente Vught een eerste schetsontwerp gemaakt van het Snippenlaantje, dat aan de omwonenden is gepresenteerd op een bewonersbijeenkomst. Bij dit overleg bleken het sluipverkeer en de grote bomen de grootste veroorzakers van overlast.

Op basis van deze bijeenkomst is door Projectburo B.V. een definitief ontwerp gemaakt, waarbij de bomen aan de westzijde van het Snippenlaantje zijn verwijderd. In het midden van de rijbaan is een rode loper aangelegd met een breedte van 3,00 meter. Aan weerszijden van deze rode loper is een strook grijze betonstraatstenen aangebracht van 0,50 meter breed.

Met dit ontwerp van Projectburo B.V. is het Snippenlaantje compleet veilig voor fietsverkeer!

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans