Engineering & Realisatie McDonald’s Nederland B.V.

Onze werkzaamheden

 • Geotechnische veldonderzoeken;
 • Milieukundige asfalt en bodemonderzoeken ;
 • Asbestinventarisatie en saneringsplan;
 • Landmeetkundige werkzaamheden;
 • Constructieberekeningen;
 • Geotechnische adviezen;
 • Opstellen ontwerp, bestekstekeningen en bestekken;
 • Overleg met bevoegd gezag t.b.v. verkrijgen vergunningen;
 • Opstellen geotechnische adviezen i.v.m. slappe bodem;
 • Overeenkomen verleggingen kabels en leidingen;
 • Begeleiding aanbestedingsprocedure;
 • Uitvoeringsbegeleiding;
 • Afstemming omgeving en bevoegd gezag.

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever:
McDonald’s Nederland B.V.

Engineering:
Projectburo B.V.

Bevoegd gezag:
Gemeente, Provincie, Waterschappen, Omgevingsdienst.

Het project

In opdracht van McDonalds Nederland B.V. is Projectburo B.V. bij nieuw– en verbouwprojecten van restaurants als civiel adviseur werkzaam. De ontwerpen van de architect worden door Projectburo B.V. vertaalt naar technische tekeningen en oplossingen. McDonalds werkt met een aantal vaste adviseurs voor ieder specialisme. Vanwege de korte bouwtijd is een op elkaar ingespeeld team benodigd. Projectburo B.V. weet wat de standaard werkwijze, procedure en oplossingen zijn waar McDonald’s Nederland mee werkt.

Voor de volgende vestigingen is de engineering & realisatie door Projectburo B.V. uitgevoerd:

 • Leiden – Rooseveltstraat
 • Amsterdam – Osdorp
 • Hengelo -Westermaat
 • Gouda – Goudse Poort
 • Alkmaar West

Daarnaast zijn voor de volgende locaties metingen uitgevoerd, onderzoeken verricht en/of adviezen opgesteld:

 • Eemnes
 • Harderwijk
 • Den Helder
 • Breukelen
 • Veldhoven
 • Alphen aan den Rijn
Niet Jaarlijks Onderhoud Nagelerweg — Provincie Flevoland
Aanleg 5 vispassages Baakse Beek