Engineering Marconistraat / Voltastraat – Gemeente Gouda

Onze werkzaamheden

  • Analyseren van de bestaande situatie;
  • Onderzoeken: bodem, asfalt, fundering, bomen, baggeren;
  • Enquete t.b.v. inventariseren belangen;
  • Presentatietekeningen;
  • Opstellen van bestekstekeningen;
  • Openbare verlichting;
  • Opstellen BLVC-plan (Bereikbaarheid-Leefbaarheid-Veiligheid-Communicatie);
  • Opstellen van het bestek, inclusief bijlagen;
  • Opstellen van de directieraming;
  • Aanbestedingsbegeleiding.

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Gouda
Engineering: Projectburo B.V.
Stakeholders: bedrijven en aanwonenden

Het project

De Marconistraat gelegen tussen de Voltaweg en de Edisonstraat maakt onderdeel uit van de doorgaande route door het bedrijventerrein Gouwestroom in de gemeente Gouda. De weg bestaat uit een rijbaan van asfalt met aan beide zijden een trottoir uitgevoerd in betontegels. De weg heeft als functie een erftoegangsweg in een bedrijventerrein.

Het primaire doel van het project is het ophogen en daarmee te voldoen aan de droogleggingseis (streefpeil) van minimaal 65 cm boven het polderpeil (NAP -2,57 m) en zoveel mogelijk daarboven. Uit een eerste landmeetkundige inmeting is gebleken dat het huidige maaiveld op circa NAP -2,25 m ligt. Tevens een nieuw hemelwaterstelsel realiseren dat zorgt voor afstroming van regenwater naar het oppervlaktewater.

Ontwikkeling Keizershoeve 2 Ewijk
Reconstructie Reijerskoop te Boskoop - gemeente Alphen aan den Rijn