Effluentverbetering RWZI Garmerwolde

Onze werkzaamheden

 • Verificatie voor discipline Civiel, WTB en Elektro:
  – Opstellen verificatieplan;
  – Uitzetten van opdrachten;
  – Opstellen en vergaren van bewijsdocumenten;
  – Coördineren en afstemmen met disciplineleider;
 • Realisatiebegeleiding:
  – Communicatie met OG;
  – Opstellen revisiedocumenten;
  – Coördinatie rondom technische oplevering;
 • CE-markering met Technisch Constructie Dossier:
  – Coördineren en afstemmen met OG;
  – Opstellen documenten: Algemene beschrijving, Revisie, Risicobeoordeling, CE-verklaring, Bedienings- en Onderhoud;
  – Coördineren, afstemmen en vergaren Bediening en Onderhoudsdocumenten.

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest
Uitvoering: Combinatie GMB Civiel B.V. – Imtech Infra B.V.
Contractbegeleiding voor de combinatie : Projectburo B.V.

Het project

Het waterschap Noorderzijlvest heeft een opdracht uitgeschreven om te kijken of de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde nog voldeed aan de wettelijke eisen voor de zuivering en het lozen van afvalwater, door middel van een BVP (Best Value Procurement) contract.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie zuivert het afvalwater uit de gemeenten Groningen, Ten Boer en Loppersum. Daarmee is het de grootste zuivering van het noorden. Per jaar wordt circa 27 miljoen m3 rioolwater gezuiverd en 7,5 miljoen kWh energie opgewekt. Deze energie wordt omgezet in warmte en elektriciteit, waarmee het waterschap voor een groot deel voorziet in de energiebehoefte van de zuivering.

Na onderzoek bleek dat de rioolwaterzuivering uitgebreid moest worden. Dit resulteerde in een uitbreiding met een innovatieve, energiezuinige zuivering met het Nereda-systeem. Na de uitbreiding zuivert en loost het waterschap het afvalwater volledig volgens de huidige wettelijke eisen. De nieuwe zuivering gebruikt minder chemicaliën en energie, is geur- en geluidsarmer. Daarnaast is de zuivering ook geschikt voor het terugwinnen van belangrijke mineralen, zoals fosfaat.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans